Paglikha ng pang-ekonomiyang oportunidad at pag-unlad

Sa pamamagitan ng koneksyong binubuo para sa mga negosyo at kanilang mga customers at sa paghikayat ng mga bagong ideya, ay makakalikha tayo ng positibong epekto sa ekonomiya ng Pilipinas, kahit pa sa malalayo at mahirap maabot na mga komunidad.

Kung walang Facebook, malamang na wala rin ang Save Philippine Seas

Anna Oposa Chief Mermaid, Save Philippine Seas

Malaking bahagi ang Instagram sa paglago namin. Mula sa tatlong orihinal na nagtatag, ngayon ay may staff na ng 25 sa 10 iba't-ibang komunidad.

EJ Mariano Tagapagtatag at CEO, AKABA

Ang Kuwento sa Pilipinas

66M

66 milyon ang active users ng Facebook kada buwan sa buong bansa [1]

Pagsuporta sa mga babaeng negosyante

Pagsuporta sa mga babaeng negosyante

#SheMeansBusiness

#SheMeansBusiness

Pagsuporta sa mga babaeng negosyante

Ang #SheMeansBusiness ay isang programang nakatuon sa pagsuporta sa mga babaeng negosyante sa buong mundo. Nakikipagtulungan kami sa  GREAT Women Project at Connected Women upang magbigay ng training, inspirasyon, at networking opportunities para sa mga babaeng negosyante sa Pilipinas. Mula nang magsimula kami noong 2016, nakabisita na kami sa 7 lungsod. Sa pagtatapos ng 2018, binabalak naming abutin ang mahigit 1500 na babaeng negosyante sa 11 lungsod.

Maaari kang makakuha ng impormasyon, mga training materials at makahanap ng mga online community sa shemeansbusiness.fb.com.

Pagsuporta sa Maliliit na Negosyo

Pagsuporta sa Maliliit na Negosyo

Boost Your Business

Boost Your Business

Pagsuporta sa Maliliit na Negosyo

Makakatulong ang Facebook sa pagpapalago ng negosyo, at pakikipapagugnayan sa mga customers. Ang Boost Your Business ay naka tuon sa pag tipon ng mga negosyong maliit at katamtaman ang laki, upang mag share ng pinaka bagong marketing strategies at best practices na makakatulong sa pagunlad ng kanilang negosyo. Ito ay naka sentro sa digital marketing solutions sa Facebook at Instagram.

Kasama ng aming mga katuwang, ang Bayan Academy at ang Department of Trade and Industry, nakapagsanay na kami sa 7 lungsod at balak naming maabot ang higit sa 3000 na mga negosyante mula sa 22 lungsod bago matapos ang 2018. Tinutulungan ng mga workshop na ito ang maliliit na negosyo para palawigin ang kanilang kakayahan sa digital marketing at magbukas ng mga oportunidad upang lumago, at maabot ang mas maraming tao sa Pilipinas at sa ibang bansa.

Pa-una para sa mga startup

Pa-una para sa mga startup

FbStart

FbStart

Pa-una para sa mga startup

Nais naming bigyan ang mga startup ng buwelo tungo sa tagumpay, kaya sa pamamagitan ng FbStart, binibigyan namin ang mga bago at lumalagong startup at developers ng libreng access sa mga kasangkapang kailangan nila upang maging matagumpay na negosyo.

Sa pakikipagtulungan sa mga accelerators at incubators tulad ng Kickstart Ventures, IdeaSpace Foundation at Brainsparks, nagbibigay ang FbStart ng buong-taong teknikal na suporta mula sa Facebook, mula sa komunidad ng mga nakaka-inspire na startup sa buong mundo, libreng credits para sa mga kasangkapan at serbisyo mula sa dose-dosenang premier partners, training sa Facebook for Developer at marami pang iba.

Pagsuporta sa mga babaeng negosyante
See More
Close

Pagsuporta sa mga babaeng negosyante

#SheMeansBusiness

Ang #SheMeansBusiness ay isang programang nakatuon sa pagsuporta sa mga babaeng negosyante sa buong mundo. Nakikipagtulungan kami sa  GREAT Women Project at Connected Women upang magbigay ng training, inspirasyon, at networking opportunities para sa mga babaeng negosyante sa Pilipinas. Mula nang magsimula kami noong 2016, nakabisita na kami sa 7 lungsod. Sa pagtatapos ng 2018, binabalak naming abutin ang mahigit 1500 na babaeng negosyante sa 11 lungsod.

Maaari kang makakuha ng impormasyon, mga training materials at makahanap ng mga online community sa shemeansbusiness.fb.com.

Pagsuporta sa Maliliit na Negosyo
See More
Close

Pagsuporta sa Maliliit na Negosyo

Boost Your Business

Makakatulong ang Facebook sa pagpapalago ng negosyo, at pakikipapagugnayan sa mga customers. Ang Boost Your Business ay naka tuon sa pag tipon ng mga negosyong maliit at katamtaman ang laki, upang mag share ng pinaka bagong marketing strategies at best practices na makakatulong sa pagunlad ng kanilang negosyo. Ito ay naka sentro sa digital marketing solutions sa Facebook at Instagram.

Kasama ng aming mga katuwang, ang Bayan Academy at ang Department of Trade and Industry, nakapagsanay na kami sa 7 lungsod at balak naming maabot ang higit sa 3000 na mga negosyante mula sa 22 lungsod bago matapos ang 2018. Tinutulungan ng mga workshop na ito ang maliliit na negosyo para palawigin ang kanilang kakayahan sa digital marketing at magbukas ng mga oportunidad upang lumago, at maabot ang mas maraming tao sa Pilipinas at sa ibang bansa.

Pa-una para sa mga startup
See More
Close

Pa-una para sa mga startup

FbStart

Nais naming bigyan ang mga startup ng buwelo tungo sa tagumpay, kaya sa pamamagitan ng FbStart, binibigyan namin ang mga bago at lumalagong startup at developers ng libreng access sa mga kasangkapang kailangan nila upang maging matagumpay na negosyo.

Sa pakikipagtulungan sa mga accelerators at incubators tulad ng Kickstart Ventures, IdeaSpace Foundation at Brainsparks, nagbibigay ang FbStart ng buong-taong teknikal na suporta mula sa Facebook, mula sa komunidad ng mga nakaka-inspire na startup sa buong mundo, libreng credits para sa mga kasangkapan at serbisyo mula sa dose-dosenang premier partners, training sa Facebook for Developer at marami pang iba.

Pagtataguyod ng Ligtas at Matalinong Komunidad

Mahalagang bahagi ang Facebook sa pangaraw-araw na pamumuhay sa Pilipinas at patuloy kaming namamangha sa mga paraan kung papaano ito ginagamit ng mga Pilipino sa pakikipag-ugnayan at pamamahagi sa isa’t isa. Ang pagbuo ng ligtas at matalinong komunidad ay kritikal sa aming layunin na tumulong sa bawat tao sa pagbuo ng kani-kanilang pamayanan at mas mapalapit sa isa’t isa.

Digital Literacy

Digital Literacy

Digital Thumbprint Program

Digital Thumbprint Program

Digital Literacy

Ang kritikal na pag-iisip at kakayahang makiramdam ay mga kritikal na kasanayan para maintindihan ang mundo ng internet, kung kaya sa pakikipagtulungan sa Globe Telecom, nagsasagawa kami ng mga digital literacy workshop para sa mga estudyante sa buong Pilipinas. Kasama sa bagong module tungkol sa digital discernment ay tatlong karagdagang module hinggil sa online security at safety, responsableng pag-uugali sa internet, proteksyon laban sa cyberbullying at pagkakaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan ng teknolohiya at innovation.

Nilalayon naming dalhin ang workshop na ito sa 1,600 na paaralan at mahigit 15,000 na estudyante.

Digital para sa kabutihan

Digital para sa kabutihan

Mag-isip Bago Mag-share

Mag-isip Bago Mag-share

Digital para sa kabutihan

Nakikipagtulungan ang Facebook sa Mano Amiga Philippines upang lumikha ng digital literacy program na tutulong sa kabataang Pilipino na tahakin ang online na mundo. Ang limang linggong digital literacy program na binuo ng Mano Amiga ay ginawa ng naaayon sa learning competencies ng Department of Education.

Ipinakita ng mga estudyante ang kanilang mga natutunan mula sa programa sa pamamagitan ng pagtalakay at pagbahagi ukol sa iba’t ibang paksa sa media literacy tulad ng  Pag-a-authenticate ng Sources, Mga Code, Convention, at Mensahe, Plagiarism, Cyberbullying, Netiquette, at Adiksyon sa Internet.

May kredibilidad at totoong balita

May kredibilidad at totoong balita

News feed educational tool

News feed educational tool

May kredibilidad at totoong balita

Bilang bahagi ng aming mga pagsisikap na tulungan ang mga Filipino na patibayin ang kanilang digital literacy, nakipagtulugan kami sa First Draft, isang non-profit na nakatuon sa pagpapahusay ng mga kasanayan at pamantayan sa pag-uulat at pagbabahagi ng impormasyon sa online. Magkasama naming inilunsad ng educational tool sa itaas ng Facebook News Feed upang makatulong sa mga tao na tukuyin ang mga pekeng balita. Hinikayat ng tool ang mga tao na tingnan ang URL ng site, imbestigahan ang mga pinagmumulan ng kwento, at maghanap ng mga nagpapatunay na artikulo. Ang tool na iyon ay tiningnan nang halos 30 milyong beses sa buong bansa. Lumikha rin kami ng mga localized na cartoon na nagbabahagi ng mga tips  na ito, na tiningnan nang mahigit 3 milyong beses.

Pag-uulat nang may tiwala sa sarili

Pag-uulat nang may tiwala sa sarili

Pagtataguyod ng Kaligtasan ng mga Mamahayag sa Facebook 

Pagtataguyod ng Kaligtasan ng mga Mamahayag sa Facebook 

Pag-uulat nang may tiwala sa sarili

Kami ay nakatuon sa pagtulong sa mga mamamahayag sa pagiging alisto tungkol sa kanilang kaligtasan sa aming platform. Iyan ang dahilan kung bakit ginawa namin ang Facebook Safety for Journalists – isang serye ng mga workshop, research sessions, at resources na nakatuon sa pagtulong sa mga Pilipinong mamamahayag na maunawaan kung paanong ligtas at malayang makapagulat ng balita. Noong Disyembre 2017, inilunsad namin ang mga bagong tool upang pigilan ang harassment.

Matatatag na mga komunidad

Matatatag na mga komunidad

Disaster Response Tools

Disaster Response Tools

Matatatag na mga komunidad

Sa panahon ng kalamidad, nakakatulong ang social media upang makontak ng mga tao ang kanilang mga minamahal, ipaalam sa mga kaibigan at kapamilya na ligtas sila, magsama-sama bilang komunidad upang suportahan ang isa’t-isa, at mag-organisa upang makatulong sa iba. Nakakatulong ang Safety Check sa mga komunidad sa buong bansa na magkaisa, bumangon, at muling tumindig sa harap ng mga hamon.

Digital Literacy
See More
Close

Digital Literacy

Digital Thumbprint Program

Ang kritikal na pag-iisip at kakayahang makiramdam ay mga kritikal na kasanayan para maintindihan ang mundo ng internet, kung kaya sa pakikipagtulungan sa Globe Telecom, nagsasagawa kami ng mga digital literacy workshop para sa mga estudyante sa buong Pilipinas. Kasama sa bagong module tungkol sa digital discernment ay tatlong karagdagang module hinggil sa online security at safety, responsableng pag-uugali sa internet, proteksyon laban sa cyberbullying at pagkakaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan ng teknolohiya at innovation.

Nilalayon naming dalhin ang workshop na ito sa 1,600 na paaralan at mahigit 15,000 na estudyante.

Digital para sa kabutihan
See More
Close

Digital para sa kabutihan

Mag-isip Bago Mag-share

Nakikipagtulungan ang Facebook sa Mano Amiga Philippines upang lumikha ng digital literacy program na tutulong sa kabataang Pilipino na tahakin ang online na mundo. Ang limang linggong digital literacy program na binuo ng Mano Amiga ay ginawa ng naaayon sa learning competencies ng Department of Education.

Ipinakita ng mga estudyante ang kanilang mga natutunan mula sa programa sa pamamagitan ng pagtalakay at pagbahagi ukol sa iba’t ibang paksa sa media literacy tulad ng  Pag-a-authenticate ng Sources, Mga Code, Convention, at Mensahe, Plagiarism, Cyberbullying, Netiquette, at Adiksyon sa Internet.

May kredibilidad at totoong balita
See More
Close

May kredibilidad at totoong balita

News feed educational tool

Bilang bahagi ng aming mga pagsisikap na tulungan ang mga Filipino na patibayin ang kanilang digital literacy, nakipagtulugan kami sa First Draft, isang non-profit na nakatuon sa pagpapahusay ng mga kasanayan at pamantayan sa pag-uulat at pagbabahagi ng impormasyon sa online. Magkasama naming inilunsad ng educational tool sa itaas ng Facebook News Feed upang makatulong sa mga tao na tukuyin ang mga pekeng balita. Hinikayat ng tool ang mga tao na tingnan ang URL ng site, imbestigahan ang mga pinagmumulan ng kwento, at maghanap ng mga nagpapatunay na artikulo. Ang tool na iyon ay tiningnan nang halos 30 milyong beses sa buong bansa. Lumikha rin kami ng mga localized na cartoon na nagbabahagi ng mga tips  na ito, na tiningnan nang mahigit 3 milyong beses.

Pag-uulat nang may tiwala sa sarili
See More
Close

Pag-uulat nang may tiwala sa sarili

Pagtataguyod ng Kaligtasan ng mga Mamahayag sa Facebook 

Kami ay nakatuon sa pagtulong sa mga mamamahayag sa pagiging alisto tungkol sa kanilang kaligtasan sa aming platform. Iyan ang dahilan kung bakit ginawa namin ang Facebook Safety for Journalists – isang serye ng mga workshop, research sessions, at resources na nakatuon sa pagtulong sa mga Pilipinong mamamahayag na maunawaan kung paanong ligtas at malayang makapagulat ng balita. Noong Disyembre 2017, inilunsad namin ang mga bagong tool upang pigilan ang harassment.

Matatatag na mga komunidad
See More
Close

Matatatag na mga komunidad

Disaster Response Tools

Sa panahon ng kalamidad, nakakatulong ang social media upang makontak ng mga tao ang kanilang mga minamahal, ipaalam sa mga kaibigan at kapamilya na ligtas sila, magsama-sama bilang komunidad upang suportahan ang isa’t-isa, at mag-organisa upang makatulong sa iba. Nakakatulong ang Safety Check sa mga komunidad sa buong bansa na magkaisa, bumangon, at muling tumindig sa harap ng mga hamon.

Nagtatrabaho kami kasama ang

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By clicking or navigating the site, you agree to allow our collection of information on and off Facebook through cookies. Learn more, including about available controls: Cookies Policy